Nederlandse Vereniging van Praktijk Ondersteuners  Bedrijfsartsen
(POB)

 

Mobirise

Visie

De POB sluit aan op de maatschappelijke ontwikkelingen rondom gezond werken met nadruk op preventie, conform de nieuwe Arbowet. Er is immers steeds meer capaciteit nodig om verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid vanuit professionals te ondersteunen en faciliteren. Niet alleen om het tekort aan bedrijfsartsen op te kunnen vangen, maar ook om vanuit hun eigen expertise een bijdrage te leveren aan de vraagstukken rondom toenemende werkdruk, (psychische) belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid van de vergrijzende bevolking. Een verantwoorde mogelijkheid tot taakdelegatie aan de POB schept deze ruimte.Mobirise

POB Opleiding

In 2017 benaderde verzuimspecialist Synthra twee gerenommeerde opleidingsinstituten met de vraag om mee te denken over een opleiding tot Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB). De NSPOH verzorgt opleidingen in de sociale geneeskunde, waaronder de opleiding tot bedrijfsarts, en Breederode Hogeschool is onder andere bekend als opleider voor de Praktijk ondersteuners huisartsen (POH). Zij hebben vanuit hun ervaring en expertise de opleiding voor POB ontworpen. Daarbij is gebruikt gemaakt van de opzet en structuur van de POH opleiding. De POB opleiding is op HBO niveau waarin de studenten in 10 maanden tijd theorie en praktijk combineren. De opleiding bestaat uit 20 lesdagen verzorgd door deskundigen uit het werkveld en een tweewekelijkse coaching door daarvoor opgeleide praktijkbegeleiders (veelal bedrijfsartsen). Na afronding van de opleiding ligt de weg open naar registratie in het scholings- en kwaliteitsregister voor POB’s.

Mobirise

Taakdelegatie Bedrijfsarts

Sinds 2013 bestaat de mogelijkheid dat de bedrijfsarts een aantal taken kan delegeren aan de medisch casemanager. De richtlijnen hiervoor zijn vastgelegd in de werkwijzer Taakdelegatie. Zoals valt te lezen in het NVAB-Standpunt Delegatie van taken door de bedrijfsarts heeft een bedrijfsarts de mogelijkheid om taken door andere professionals te laten uitvoeren, maar dit hoort wel zijn eigen, met zorgvuldigheids- en kwaliteitseisen omgeven keuze te zijn. 


POB

 

Informatie

 

Agenda

 

Bijeenkomsten 2023 volgen
Bijdrage

 

Lidmaatschap vereniging (incl. registers)

€ 60,- per jaar

     
Contacten

Email: bestuur@nvpob.nl                     
Telefoon +31 (0) 6 185 123 92

Designed with Mobirise themes