Kwaliteitsregister

Als kwaliteit-geregistreerde POB'er laat je zien dat je na je opleiding voldoende beroeps- en scholingsactiviteiten ontplooit om te komen tot een hoge kwaliteitsstandaard. ​

Je toont daarmee aan dat je aan deskundigheidsbevordering doet en investeert in het verwerven en bijhouden van kennis en vaardigheden.​


Opleidingsregister:
Diploma-geregistreerd ben je na het opsturen van een kopie van je POB-diploma van Breederode ​

Criteria

Je voldoet aan de kerncompetenties en eindtermen POB:
Dienstverlenend, Communiceren, Organiseren, Samenwerken, Evidence Based-, Maatschappelijk- en Professioneel handelen​

Je moet als POB'er werkzaam zijn (ten minste 2.080 uur in de laatste vijf jaar, gemiddeld 8 uur per week)​

Je moet het diploma POB hebben behaald en dit hebben geregistreerd 

Je moet voldoende bij- en nascholing hebben gevolgd ​

Je neemt deel aan ICT

Tenminste 10 punten per jaar waarvan minimaal 6 en maximaal 8 punten behaald zijn door intercollegiale toetsing en minimaal 2 behaald zijn uit (geaccrediteerde) scholingsactiviteiten of overige benoemde, deskundigheid bevorderende activiteiten per jaar​

Actieve leden bestuur en actieve leden kerncommissie NVPOB 4 punten per jaar ​

Actieve leden commissie NVPOB (door bestuur erkende commissie) ontvangen 2 punten per jaar ​

Aanwezigheid leden ALV ontvangen 1 punt.
Na juni 2024 zal dit opnieuw opgesteld worden en goedgekeurd worden door de ALV in 2024​

Mobirise

Intercollegiale Toetsing

Klik hier voor de volledige beschrijving.

 

Onze kerncommissie

Bij de kerncommissie kunnen bijscholingsactiviteiten ter toetsing worden voorgelegd. De kerncommissie toetst op vooraf vastgestelde criteria. Deze vind je hier. Bijscholing kun je voorleggen door op de gele knop te klikken onderaan de pagina. 

    
Contacten

Email: bestuur@nvpob.nl                     
Telefoon +31 (0) 6 185 123 92

How to set up a free site - Try here